Like Our Facebook Page

New Poets Added

Poets Directory

Latest Poetry

Your Poetry

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi (Akbar Allahabadi)

Make This Poetry Your Favorite

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi Kya Samajhte Ho Ki Khaali Jaegi Aap Se Kyunkar Sambhaali Jaegi Yaad-E-Abru Men Hai Akbar Mahw Yun Ehtiyatan Kuchh Manga Li Jaegi Aur Ek Botal Chadha Li Jaegi Kab Teri Ye Kaj-Khayali Jaegi Shaikh Ki Dawat Men Mai Ka Kaam Kya Kya Gham-E-Duniya Ka Dar Mujh Rind Ko Is Nazakat Par Ye Shamshir-E-Jafa

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi Kya Samajhte Ho Ki Khaali Jaegi (Akbar Allahabadi)

Make This Poetry Your Favorite

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi Kya Samajhte Ho Ki Khaali Jaegi Aap Se Kyunkar Sambhaali Jaegi Yaad-E-Abru Men Hai Akbar Mahw Yun Ehtiyatan Kuchh Manga Li Jaegi Aur Ek Botal Chadha Li Jaegi Kab Teri Ye Kaj-Khayali Jaegi Shaikh Ki Dawat Men Mai Ka Kaam Kya Kya Gham-E-Duniya Ka Dar Mujh Rind Ko Is Nazakat Par Ye Shamshir-E-Jafa

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi Kya Samajhte Ho Ki Khaali Jaegi (Akbar Allahabadi)

Make This Poetry Your Favorite

Aah Jo Dil Se Nikali Jaegi Kya Samajhte Ho Ki Khaali Jaegi Aap Se Kyunkar Sambhaali Jaegi Yaad-E-Abru Men Hai Akbar Mahw Yun Ehtiyatan Kuchh Manga Li Jaegi Aur Ek Botal Chadha Li Jaegi Kab Teri Ye Kaj-Khayali Jaegi Shaikh Ki Dawat Men Mai Ka Kaam Kya Kya Gham-E-Duniya Ka Dar Mujh Rind Ko Is Nazakat Par Ye Shamshir-E-Jafa

Comment Box is loading comments...

More Poetry Of Akbar Allahabadi