Like Our Facebook Page

New Poets Added

Poets Directory

Latest Poetry

Your Poetry

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain (Ayaz Khan)

Make This Poetry Your Favorite

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain Abhi Ishq Ke Imtehan Aur Bhi Hain Tahi Zindagi Se Nahi Ye Fezaein Yahan Saekron Karwan Aur Bhi Hain Qana-At Na Kar Aalam-E-Rang-O-Bu Per Chaman Aur Bhi Aashyan Aur Bhi Hain Agar Kho Gaya Aik Nasheman Tou Kya Gham Maqamat-E-Aah-Wa-Fagha Aur Bhi Hain Tu Shaheen Hai Parwaz Hai Kaam Tera Tere Samne Asman Aur Bhi Hain Esi Roz-O-Shab Mein Ulajh Kar Na Reh Ja Ke Tere Zaman-O-Makan Aur Bhi Hain Gae Din Ke Tanha Tha Main Anjuman Mein Yahan Ab Mere Raaz-Dan Aur Bhi Hain

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain (Ayaz Khan)

Make This Poetry Your Favorite

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain Abhi Ishq Ke Imtehan Aur Bhi Hain Tahi Zindagi Se Nahi Ye Fezaein Yahan Saekron Karwan Aur Bhi Hain Qana-At Na Kar Aalam-E-Rang-O-Bu Per Chaman Aur Bhi Aashyan Aur Bhi Hain Agar Kho Gaya Aik Nasheman Tou Kya Gham Maqamat-E-Aah-Wa-Fagha Aur Bhi Hain Tu Shaheen Hai Parwaz Hai Kaam Tera Tere Samne Asman Aur Bhi Hain Esi Roz-O-Shab Mein Ulajh Kar Na Reh Ja Ke Tere Zaman-O-Makan Aur Bhi Hain Gae Din Ke Tanha Tha Main Anjuman Mein Yahan Ab Mere Raaz-Dan Aur Bhi Hain

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain (Ayaz Khan)

Make This Poetry Your Favorite

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain Abhi Ishq Ke Imtehan Aur Bhi Hain Tahi Zindagi Se Nahi Ye Fezaein Yahan Saekron Karwan Aur Bhi Hain Qana-At Na Kar Aalam-E-Rang-O-Bu Per Chaman Aur Bhi Aashyan Aur Bhi Hain Agar Kho Gaya Aik Nasheman Tou Kya Gham Maqamat-E-Aah-Wa-Fagha Aur Bhi Hain Tu Shaheen Hai Parwaz Hai Kaam Tera Tere Samne Asman Aur Bhi Hain Esi Roz-O-Shab Mein Ulajh Kar Na Reh Ja Ke Tere Zaman-O-Makan Aur Bhi Hain Gae Din Ke Tanha Tha Main Anjuman Mein Yahan Ab Mere Raaz-Dan Aur Bhi Hain

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain (Ayaz Khan)

Make This Poetry Your Favorite

Sitaron Se Aage Jahan Aur Bhi Hain Abhi Ishq Ke Imtehan Aur Bhi Hain Tahi Zindagi Se Nahi Ye Fezaein Yahan Saekron Karwan Aur Bhi Hain Qana-At Na Kar Aalam-E-Rang-O-Bu Per Chaman Aur Bhi Aashyan Aur Bhi Hain Agar Kho Gaya Aik Nasheman Tou Kya Gham Maqamat-E-Aah-Wa-Fagha Aur Bhi Hain Tu Shaheen Hai Parwaz Hai Kaam Tera Tere Samne Asman Aur Bhi Hain Esi Roz-O-Shab Mein Ulajh Kar Na Reh Ja Ke Tere Zaman-O-Makan Aur Bhi Hain Gae Din Ke Tanha Tha Main Anjuman Mein Yahan Ab Mere Raaz-Dan Aur Bhi Hain

Comment Box is loading comments...

More Poetry Of Ayaz Khan