Like Our Facebook Page

New Poets Added

Poets Directory

Latest Poetry

Your Poetry

Dayar-E-Ishk Mein Apna Maqam Paida Kar (Allama Iqbal)

Make This Poetry Your Favorite

Dayar-E-Ishk Mein Apna Maqam Paida Kar Naya Zamana Naye Subuh Sham Paida Kar Khuda Agar Dil-E-Fitrat Shinas De Tujh Ko Sakood E Lalov Gul Se Kalam Paida Kar Baad E Mukhalif Se Na Na Ghabra Tu Aey Uqaab Yeh To Chalti Hain Tujhe Uncha Udhaane Keliye Mauj E Sar Sar Se Daraata Hai Usse Tu Bekaar Bujh Chuka Hai Jo Naseeb E Sehri Se Sow Baar Mera Tareen Ameeri Nahi Faqeeri Hai Khudi Na Bech Ghareebi Mein Naam Paida Kar Nahi Mera Nishewant Kasr E Sultani Ke Pat Par Tu Shahi Hai Basera Kar Pahadon Ki Chatanon P Khuda Tujhe Kisi Toofan Se Aashina Kar De Kih Tere Behr Ki Mojon Mein Iztaraab De Tujhe Kitaab Se Gin Nahi Karar Kih Tu Kitaab Khawh Hai Saahib E Kitaab Mein Khudi Ko Kar Buland Itna Kih Har Taqdeer Se Pehle Khuda Bande Se Khud Pooche Bata Teri Raza Kya Hai

Dayar-E-Ishk Mein Apna Maqam Paida Kar (Allama Iqbal)

Make This Poetry Your Favorite

Dayar-E-Ishk Mein Apna Maqam Paida Kar Naya Zamana Naye Subuh Sham Paida Kar Khuda Agar Dil-E-Fitrat Shinas De Tujh Ko Sakood E Lalov Gul Se Kalam Paida Kar Baad E Mukhalif Se Na Na Ghabra Tu Aey Uqaab Yeh To Chalti Hain Tujhe Uncha Udhaane Keliye Mauj E Sar Sar Se Daraata Hai Usse Tu Bekaar Bujh Chuka Hai Jo Naseeb E Sehri Se Sow Baar Mera Tareen Ameeri Nahi Faqeeri Hai Khudi Na Bech Ghareebi Mein Naam Paida Kar Nahi Mera Nishewant Kasr E Sultani Ke Pat Par Tu Shahi Hai Basera Kar Pahadon Ki Chatanon P Khuda Tujhe Kisi Toofan Se Aashina Kar De Kih Tere Behr Ki Mojon Mein Iztaraab De Tujhe Kitaab Se Gin Nahi Karar Kih Tu Kitaab Khawh Hai Saahib E Kitaab Mein Khudi Ko Kar Buland Itna Kih Har Taqdeer Se Pehle Khuda Bande Se Khud Pooche Bata Teri Raza Kya Hai

Comment Box is loading comments...

More Poetry Of Allama Iqbal